Top Forex brokers

Top Forex brokers

Walau bagaimanapun, lihat Tajuk 26, Kod Amerika Syarikat, seksyen 108 (seksyen 108 IRC) untuk perkara tertentu yang menunaikan hutang yang tidak dapat dikecualikan daripada ...

Trading apple

Trading apple

Dalam hal ini, MA periode tiga yang digunakan untuk merata-ratakan % K disebut sebagai faktor penghalus atau smoothing factor. Seperti kita lihat pada gambar diatas, ketika ...